Skip to main content

EVK-inspectie

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze producten en/of diensten, stel ze direct hier!

EVK-inspectie/ Scope 8/ Scope 10 inspectie

Veiligheid is een vereiste voor iedere installatie.
Uw elektrische installatie dient daarom regelmatig gekeurd te worden, dit omdat de Arbowet iedere gebouweigenaar en/of werkgever zelfverantwoordelijk stelt voor de veiligheid op de werkplek. En één aspect van de Arbowet is de veiligheid van de elektrische installatie.

Veel ongevallen en branden zijn namelijk het gevolg van slecht- of onvoldoende onderhouden elektrische installaties. Het is daarom belangrijk deze periodiek te laten inspecteren. Vele verzekeraars (inboedel en opslag) eisen zo’n regelmatige inspectie om te zien dat uw elektrische installatie veilig is bevonden. Bij het niet kunnen aanleveren van een NEN1010/NEN3140 rapport/ certificaat zal de verzekeraar hoogst waarschijnlijk niet uitkeren bij een brand.

 

NEN 1010

De NEN 1010 is een productnorm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties. Deze norm bevat afspraken en veiligheidsbepalingen over waar laagspanningsinstallaties in de woning- en utiliteitsbouw minimaal aan moeten voldoen.

NEN 3140

De NEN 3140 is een bedrijfsvoeringsnorm voor veilig werken aan elektrische installaties. Volgens het huidige Arbobesluit zijn werkgevers verplicht om werknemers en derden (bezoekers bijvoorbeeld) een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Daar hoort ook bij dat de elektrotechnische installaties veilig zijn om mee te werken. U moet daarom kunnen aantonen dat deze periodiek gecontroleerd worden op veiligheid.

Hoe gaan wij te werk?

Heden, sinds januari 2021, laten wij de elektrische installaties van onze klanten keuren door een onafhankelijk inspectie bedrijf. Dit om te voorkomen dat "de slager zijn eigen vlees keurt" en om onszelf scherp te houden. Wij nemen dus nog steeds uw aanvraag uit handen en zorgen dat u een passende offerte ontvangt.

Zij voeren een visuele inspectie en een inspectie door middel van metingen en beproevingen uit en aanvullend een thermo grafisch onderzoek. Aan de hand van deze inspecties wordt er een rapport opgesteld met daarin een lijst met bevindingen. Naar aanleiding van dit rapport kunt u herleiden welke onderdelen niet in orde zijn en moeten worden hersteld alvorens er een certificaat van goedkeuring gegeven kan worden. Als de elektrische installatie geheel voldoet aan de normen wordt er een certificaat afgegeven voor een maximale periode van 5 jaar, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van het gebouw. Met dit certificaat kunt u bij uw verzekeringsmaatschappij aantonen dat de elektrische installatie in uw pand voldoet aan de wettelijke veiligheidsnormen.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op. Of vraag direct en vrijblijvend een offerte aan voor uw NEN 1010 of NEN 3140 inspectie.